• Platnost každé permanentky (el. čipu) je 1 rok od aktivace účtu resp. od posledního navýšení kreditu.
  • El. čip je přenosný pro více zaměstnanců, nebo na jméno.
  • Dle přání zákazníka se může určit platnost pro jednotlivá sportovní odvětví.
  • Při ztrátě je možné čip zablokovat.
  • Při čerpání je možné průběžně sledovat stav účtu.

 

Příklady možnosti zakoupení čipu:

1) Na základě objednávky aktivujeme permanentku s el. čipem, který obdrží zástupce firmy. Tento čip je přenosný mezi zaměstnanci. Čerpání je možné kdykoli kontrolovat na recepci..

2) Na základě objednávky aktivujeme permanentky s el. čipy pro každého zaměstnance zvlášť. Na jednotlivé účty se dle přání zaměstnavatele vloží kredit a zaměstnanec si nadále sám určuje čerpání. Lze též zvolit systém participace zaměstnance – např. zaměstnavatel uhradí 50% ceny permanentky a zaměstnanec si 50% doplatí ze svého.

3) Firemní klubové členství. Zaměstnanci firmy zapisují jednotlivé návštěvy do knihy návštěv, která je k tomuto účelu připravena na recepci Vždy za konkrétní časové období (obvykle 1 měsíc) vytiskneme účtenku s čerpáním a pečlivě porovnáme se zapsanými návštěvami v knize stvrzené podpisem zaměstance. Následně zasíláme elektronickou formou na adresu firmy pro možnost kontroly.

Permanentky lze při ztrátě blokovat, dobíjet  a kdykoli kontrolovat.

Variant pro firmy je samozřejmě více. Výše jsme uvedli ty hlavní. Za zmínku stojí ještě možnost propagace (reklamy) v našich prostorech a s tím spojené další výhody.

Též spolupracujeme s řadou společností nabízejících zaměstnanecké benefity.